Z wdzięcznością przyjmiemy wsparcie naszej wspólnoty - zarówno materialne, jak i duchowe. Przypominamy, że ofiary złożone tytułem: "na cele kultu religijnego" mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Kult religijny oznacza każdy zewnętrzny aspekt życia religijnego, czyli ogół obrzędów religijnych, całokształt czynności i przedmiotów służących kultowi religijnemu, m.in. budowa czy remont kaplicy, jej wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych, opłaty związane z prowadzeniem liturgii. Można składać dowolne darowizny, ale łączna maksymalna kwota odliczeń z tytułu darowizny wykazana w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu dla osób fizycznych i 10% dla osób prawnych. Dochód przed opodatkowaniem można więc pomniejszyć o dokonane darowizny na cele kultu religijnego - nie więcej jednak niż 6% dochodu przy osobach fizycznych i w limicie do 10% dochodu przy osobach prawnych. Dla uzyskania prawa do odliczenia wystarczy sam dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, a w zeznaniu wykazujemy komu (trzeba podać nasz adres) i ile przekazaliśmy tytułem darowizny.

Ofiary na naszą wspólnotę, bądź ofiary związane z intencjami można przekazywać osobiście przy okazji odwiedzin naszej kaplicy, bądź można również przesłać na konto wspólnoty z dopiskiem 'w int. ...'

Nr konta wspólnoty: 42 2130 0004 2001 0422 9027 0001. Volkswagen Bank Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
(dla wpłat zza granicy IBAN: PL 42 2130 0004 2001 0422 9027 0001, kod BIC/SWIFT: INGBPLPW). Właścicielem konta jest Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (adres na stronie głównej).

Za naszych dobroczyńców ofiarowujemy Eucharystię oraz modlitwę osobistą.