Tytuł: “Opowieści falenickie: o letnisku, rodzinie Szaniawskich oraz o jezuitach i ich dziełach”
Autor: Barbara Wizimirska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Sedno 
Wydanie: Warszawa 2012
ISBN 978-83-63354-00-8
Stron: 200 (w tym 56 kolorowych ilustracji)
Cena: 35 zł
    Najnowsza książka Barbary Wizimirskiej "Opowieści falenickie - O letnisku, rodzinie Szaniawskich oraz o jezuitach i ich dziełach" została wydana przez Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury. Pomysł książki powstał u nas i przez ponad dwa lata powstawała ta książka. Zabierając się za pisanie autorka miała już dobre rozeznanie w historii Falenicy, jednak dzieje opisywanej willi i realia życia zakonnego jezuitów były jej całkowicie obce. Zaczęła od podręcznego archiwum dokumentów dotyczących domu i posesji na ul. Początkowej gromadząc stopniowo wiedzę dzięki lekturom i wizytom w innych archiwach. Udało się jej dotrzeć do ostatniego potomka Szaniawskich, jezuity, który udostępnił jej dokumenty rodzinne. Powstał szkielet książki, który starała się wypełnić wspomnieniami osób, które znały właścicieli, świadectwami księży jezuitów, którzy mieszkali i pracowali w Falenicy. Nie było to łatwe, bo rozmówcy często okazywali rezerwę w obawie,  że ich wspomnienia się zatarły lub uważali, że należy je zachować dla siebie. Nie dowierzano, że da się to pozbierać i będzie materiału więcej, niż na małą broszurkę. Dlatego też praca Autorki przypominała trochę dziennikarstwo śledcze. Materiały archiwalne dotyczące willi falenickiej były odnajdywane stopniowo. Duży zbiór pamiątek rodzinnych i dokumentów dotyczących posesji, złożony w podziemiu budynku ECCC w 2003 r. znalazł się dopiero w końcowej fazie pisania książki. Misternie odsłaniając przez kilkadziesiąt miesięcy zakurzoną zasłonę historii, autorka stała się najlepszym ekspertem od historii tego skrawka Falenicy.
   
Książka została napisana w takim stylu, jakby była opowiadana. Słuchając opowiadań oglądamy piękne grafiki i zdjęcia czując się jakbyśmy siedzieli w lecie w jednym z licznych falenickich ogrodów i słuchali historii rodziny, dawnego pensjonatu z czasów przedwojennych i z okresu wojny. Ta narracja świetnie wprowadza w klimat tego co ulotne i zapominane.
   
W pisaniu książki przyświecał potrójny cel. Chcieliśmy stworzyć jak najbardziej atrakcyjną książkę, która przyciągnie wielu. W obecnej kulturze, gdzie produkty najbardziej atrakcyjne to te, które mają "2 w 1" - czyli dwa działania w jednym opakowaniu. Chcieliśmy więc stworzyć książkę, która ma "3 w 1" - może bowiem zainteresować 3 grupy odbiorców. Pierwsza - to zainteresowani historią Falenicy, sami mieszkańcy i ci których życie splecione jest z Falenicą. Druga grupa odbiorców to ci, których interesuje tragiczna historia Żydów, bo przecież w Falenicy najpierw rozrosła się wspólnota żydowska, która potem doświadczyła dramatu getta i eksterminacji. Trzecią grupą odbiorców mogą być osoby zainteresowane zakonem jezuitów, bądź związane z jezuitami mieszkającymi i działającymi w Falenicy.
    Powstaniu książki towarzyszy też wątek rehabilitacji autorki. Barbara Wizimirska wspominała już o jezuitach w Falenicy w książce „Falenica - portret osiedla”, wydanej w 2008 r., ale pisząc następną książkę przy okazji jubileuszu 75-lecia parafii falenickiej (2009 r.) ani słowem nie wspomniała o jezuitach, którzy byli obecni na terenie tej parafii od ponad 20 lat. Pomijając ten znaczący aspekt życia parafii była niejako zobowiązana do uzupełnienia tego niepełnego opisu, co z elegancją uczyniła pisząc swoje „Opowieści Falenickie”.
   
Pragnę podkreślić jeszcze jeden ważny cel wydania tej książki. Na terenie Falenicy nie byłoby jezuitów i ich dzieł, gdyby w pewnym momencie nie znalazł się ktoś, kto ofiarował dużą część posesji zakonowi, a była to Maria Wojciechowska z domu Szaniawska. Jest czymś oczywistym, że zakony pamiętają o swoich dobroczyńcach, że modlą się za benefaktorów, odprawiają msze św. w ich intencji. Ponieważ był to wielki dar przekazany zakonowi i to w trudnych czasach, chcieliśmy dobroczyńcom okazać szczególną wdzięczność ocalając historię tej rodziny od zapomnienia. Chcieliśmy również ocalić od zapomnienia historię tego domu, bo pamięć jest ważna dla nas, jezuitów mieszkających w nim i pracujących, ale także dla naszej wawerskiej i falenickiej społeczności.
    Mamy wielką nadzieję, że wielu czytelników zatrzyma się na chwilę przy tej książeczce, aby wejść w klimat tego miejsca i związanych z nim wydarzeń bo refleksja nad tym co było - wzbogaca, dodaje znaczenia opisywanym miejscom i nadaje większy sens obecnemu działaniu. Może zachęci również do odwiedzin?
Wybrane strony książki w formacie pdf: okładka-przód, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 135, 136, 137, 138, 149, okładka-tył

Wybrane strony książki w formacie jpg:

okładka przódokładka tytułowainfospis treści 1spis treści 2Od Autorki 1Od Autorki 2Rozdział WstępnySummary 1Summary 2Summary 3Summary 4IlustracjeOkładka tył