Witamy na stronie internetowej

Wspólnoty zakonnej jezuitów

mieszkających w Warszawie Falenicy

Kontakt:

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego
ul. Początkowa 14/16
PL 04-984 Warszawa
tel.: +48 / 22 / 872-04-41, e-mail: falenica@jezuici.pl